Athens Portfolio Review

Athens Portfolio Review

Συμμετοχή στο Athens Portfolio Review της συλλογικότητας εικαστικών ARC – Art Revisited Collective, που πραγματοποιήθηκε στην Chili Art Gallery στο Θησείο από τις 4 εώς 6 Απριλίου 2019, υπό την εικαστική επιμέλεια του Πάρη Καπράλου.

Participation in the Athens Portfolio Review of ARC Art – Revisited Collective, held at the Chili Art Gallery in Thisio Athens from 4 to 6 of April, 2019, under the curational of Paris Capralos.